به گزارش افکارنیوز،

امام علی علیه السلام:

خداوندا! به تو پناه می برم از اینکه ظاهرم را در چشم‌های مردم نیکو جلوه دهی و باطنم را در پیشگاهت زشت سازی. و به وسیله اعمالی که تو از آنها خوب آگاهی داری، خوش بینی و احترامات مردم را برای خود محافظت کنم و ظاهر خوبم را برای مردم آشکار نموده و اعمال بدم را فقط تو بدانی، تا به بندگانت نزدیک و از رضای تو دور گردم.

متن حدیث:

اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعه العیون علانیتی، و تقبح فیما ابطن لک سریرتی، محافظا علی ریا الناس من نفسی بجمیع ما انت مطلع علیه منی، فابدی للناس حسن ظاهری، و افضی الیک بسوء عملی، تقربا الی عبادک و تباعدا من مرضاتک.‌.

"نهج البلاغه، حکمت ۲۷۶"