سرویس مذهبی افکار- آیات قرآن نکات و پیام های گوناگونی دارد که البته برای برداشت آن نکات، داشتن علوم مقدماتی لازم و ضروری می باشد. آیت الله قرائتی از آخرین سوره قرآن این پیام ها را استخراج کردند:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
مَلِکِ النَّاسِ
إِلَهِ النَّاسِ
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
الَّذِى یُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ‏

۱ - پیامبر، امین وحى است و چیزى از خود نمى‏ گوید. «قل»
۲ - خطرات به قدرى شدید است که خدا به پیامبرش دستور پناه بردن مى‏ دهد. «قل اعوذ»
۳ - بدون استمداد از خدا، امکان مبارزه با شرور نیست. «اعوذ بربّ النّاس»
۴ - گناهکاران نباید مأیوس شوند، زیرا خداوند، پروردگار همه مردم است نه فقط مؤمنان. «ربّ النّاس»
۵ - وقتى پیامبر، به خدا پناه مى‏ برد، وظیفه ما روشن است. «قل اعوذ بربّ النّاس»
۶ - انسان باید خود را تحت تربیت خداوند بداند، «ربّ النّاس» سلطنت و حکومت او را بپذیرد، «ملک النّاس» و او را معبود خود قرار دهد. «اله النّاس»
۷ - انسان بى‏ ایمان، به قدرت و جمعیّت و قومیّت و ثروت خود پناه مى‏ برد، ولى مردان خدا به پروردگار و پادشاه و معبود هستى پناهنده مى‏ شوند. «ربّ النّاس - ملک النّاس - اله النّاس»
۸ - بالاترین خطرها پنهان‏ترین آن‏هاست که وسوسه درونى باشد. «من شرّ الوسواس الخنّاس» «والحمدللّه ربّ العالمین»

منبع: تفسیر نور