به گزارش افکارنیوز،

سوره آل عمران سومین سوره و از سوره‌های مدنی در دو جزء سوم و چهارم قرآن است.

اخبار مذهبی _ این سوره به دلیل ذکر نام عمران (پدر حضرت مریم (س) و خاندان او، آل عمران نامیده شده است. محتوای اصلی سوره آل عمران درباره دعوت مومنان به اتحاد و صبر در برابر دشمنان اسلام است. توحید، صفات خداوند، معاد، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تولی، تبری و حج در این سوره بررسی شده و به سرگذشت انبیایی مانند آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و داستان حضرت مریم و عبرت‌های غزوه احد و غزوه بدر نیز پرداخته است.

نام دیگر این سوره طیبه یعنی پاک و پاکیزه از آلودگی‌ها و اتهامات است که اشاره به پاکی حضرت مریم (س) از گناهان و تهمت‌ها دارد. هر کس سوره آل عمران را بخواند، خداوند برای هر آیه از آن، امانى براى گذشتن از پل دوزخ (صراط) به او عطا می‌کند.