به گزارش افکارنیوز،

اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

رسول خدا (ص):

اخبار مذهبی _ اِعمَلْ بفَرائضِ اللّه‌ِ تَکُن أتقَى الناس

به فرایض خدا عمل کن تا از پرهیزگارترین مردم باشى.

کافی: ۲/ ۸۲/ ۴