به گزارش افکارنیوز،

اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام علی علیه السلام:

اخبار مذهبی _ یَسیرُ الدنیا خیرٌ من کثیرِها، و بُلغَتُها أجدَرُ مِن هلکَتِها

اندک دنیا بهتر است از بسیار آن و آنچه به قدر کفایت باشد، شایسته ‌تر است از آن مقدار که به نابودى آدمى انجامد.

غرر الحکم، ح ۱۰۹۹۳