به گزارش افکارنیوز،

اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام جواد علیه ‌السلام:

اخبار مذهبی - تَأخیرُ التَّوبَةِ إغترارٌ.

به تأخیر انداختن توبه، فریب خوردگى است.

گزیده تحف العقول: ح۲۵۶