به گزارش افکارنیوز،

شبنم قلیخانی و برادرزاده هایش در استرالیا را در زیر می بینید.

شبنم قلی زاده