سرویس مذهبی افکار- حضرت اباعبدالله الحسین می فرمایند:
برخى خدا را به شوق[بهشت] مى‏ پرستند. این، پرستشِ سوداگران است.
گروهى خدا را از روی ترس مى‏ پرستند. این، پرستشِ بردگان است.
و گروهى خدا را از روى سپاسگزارى مى‏ پرستند که این، پرستشِ آزادگان و برترین نوع پرستش است.

إنَّ قَوماً عَبَدوا اللّه‏َ رَغبَةً فَتِلکَ عِبادَةُ التُّجّارِ
و إنَّ قَوماً عَبَدوا اللّه‏َ رَهبَةً فَتِلکَ‏ عِبادَةُ العَبیدِ
و إنَّ قَوماً عَبَدوا اللّه‏َ شُكرا فَتِلكَ عِبادَةُ الأَحرارِ وهِيَ أفضَلُ العِبادَةِ؛