سرویس مذهبی افکار- شعر زیبای سید حمیدرضا برقعی، شاعر آیینی و خادم اهل بیت علیهم السلام درباره بانوی دو عالم، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تقدیم می گردد.

زیر باران، دوشنبه بعد از ظهر
اتفاقی مقابلم رخ داد
وسط کوچه ناگهان دیدم
زن همسایه بر زمین افتاد

سیب ها روی خاک غلطیدند
چادرش در میان گرد و غبار
قبلاً این صحنه را… نمی دانم
در من انگار می شود تکرار
آه سردی کشید حس کردم
کوچه آتش گرفت از این آه

و سراسیمه گریه در گریه
پسر کوچکش رسید از راه
گفت: آرام باش! چیزی نیست
به گمانم فقط کمی کمرم…
دست من را بگیر، گریه مکن
مرد گریه نمی کند پسرم!

چادرش را تکاند با سختی
یا علی گفت و از زمین پا شد
پیش چشمان بی تفاوت ما
ناله هایش فقط تماشا شد

صبح فردا به مادرم گفتم
گوش کن! این صدای روضه ی کیست
طرف کوچه رفتم و دیدم
در و دیوار خانه ای مشکی است

با خودم فکر می کنم حالا
کوچه ی ما چقدر تاریک است
گریه، مادر، دوشنبه، در، دیوار
راستیفاطمیه نزدیک است...