سرویس مذهبی افکار- امام على علیه السلام در موضوع دوستی و نشانه صداقت در دوستی فرمودند: دوستِ راستین، کسى است که از سرِ صدق، عیبت را به تو گوشزد کند و در نبودت، تو را پاس بدارد، و تو را بر خویشتن، ترجیح دهد.

عَلامَةُ صِدقِ الصَّدیقِ
الإمامُ علیٌّ علیه السلام: الصَّدیقُ الصَّدوقُ مَن نَصَحَکَ فی عَیبِکَ، و حَفِظَکَ فی غَیبِکَ، و آثرَکَ عَلى نَفسِهِ.

غرر الحکم : ۱۹۰۴.