سرویس مذهبی افکار- پیامبر خدا صلى الله علیه و آله حقیقت عقل را اینگونه معرفی و بیان می دارند:
عقل، نورى است که خداوند آن را براى انسان آفرید و وسیله روشنى بخشىِ دل قرار داد تا بِدان، تفاوت دیدنى ها را از نادیدنى ها باز شناسد.۱

عقل، نورى است در دل که دل به وسیله آن، حق را از باطل جدا مى کند.۲

رسول اللّه صلى الله علیه و آله:

۱) العَقلُ نورٌ خَلَقَهُ اللّه ُ لِلإِنسانِ، وجَعَلَهُ یُضیءُ عَلَى القَلبِ لِیَعرِفَ بِهِ الفَرقَ بَینَ المُشاهَداتِ مِنَ المُغَیَّباتِ.

۲) العَقلُ نورٌ فِی القَلبِ، یُفَرِّقُ بِهِ بَینَ الحَقِّ والباطِلِ.

حکمت نامه پیامبر اعظم(ص)