به گزارش افکارنیوز،

از عیب‌جویی، خبرچینی، تجاوز به حقوق دیگران، گناه ، گستاخی و زنا دوری کنید.

2020-05-23 04_29_56+00_00