شیوع ویروس کرونا باعث لغو نماز جمعه از ابتدای اسفند شد حالا با گذشت بیش از دو ماه و برگزاری مجدد نماز جماعت ، استفتاء رهبر انقلاب درباره فاصله در نماز جماعت را بخوانید.

اخبار مذهبی - سؤال: در نماز جماعت فاصله نمازگزاران در موارد زیر تا چه مقدار به صحت جماعت ضرر نمی زند؟

الف) فاصله محل سجده مأموم با محل ایستادن امام.
ب) فاصله محل سجده مأموم در هر صف با محل ایستادن مأموم در صف جلوتر که بواسطه او به امام متصل است.
ج) فاصله محل ایستادن مأموم با مأموم دیگری که به واسطه او از سمت راست یا چپ به جماعت متصل می شود.

جواب: در همه موارد یاد شده فاصله تا حدود یک متر، اشکال ندارد.