به گزارش افکارنیوز،

طبق روایت امام رضا (ع) عقل شخص مسلمان تکمیل نیست مگر اینکه ده خصلت را دارا باشد.

اخبار مذهبی - ده خصلتی که بیشتر آن‌ها مربوط به روابط اجتماعی و اخلاق فردی در برخورد با دیگران است.

 

۱۰ ویژگی مسلمان عاقل