پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری leader.ir به سوالی پیرامون «شرط خروج زن از منزل در ضمن عقد نکاح» پاسخ داده است.

اخبار مذهبی - سؤال: آیا زن در ضمن عقد نکاح می‌تواند شرط کند اجازۀ خروج از خانه به دست خودش باشد؟

جواب: اگر شرط کند که به طور کلی خروج از منزل به دست خودش باشد، این شرط باطل است، ولی اگر شرط کند که برای برخی از کار‌های مجاز مثل رفتن به محل کار، بدون اجازه خارج شود، اشکال ندارد.