سرویس مذهبی افکار نیوز - رسول خدا(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) خطاب به حضرت فاطمه(سلام اللّه علیها) فرمود: ای فاطمه! همانا خداوند به غضب تو غضبناک و به خشنودی تو خشنود می گردد.
علی بن عمر گوید: روزی صندل نزد امام صادق(علیه السّلام) آمده و گفت: ای اباعبداللّه! این جوانان نزد ما آمده و به نقل از تو احادیثمنکری را نقل می کنند.

امام(علیه السّلام) به او فرمود: چه حدیثی را صندل می گویی؟ گفت: برای ما می گویند که تو گفته ای همانا خداوند به سبب غضب فاطمه(سلام الله علیها) غضبناک می شود و به خشنودی او خشنود می گردد؟ امام(علیه السّلام) فرمود: ای صندل! آیا شما روایت نکرده اید که خداوند به سبب غضب بنده ی مؤمنش غضبناک می شود و به خشنودی او خشنود می گردد؟ صندل گفت: آری چنین است.

امام(علیه السّلام) فرمود: پس چرا انکار دارید از اینکه بپذیرید فاطمه(سلام اللّه علیها) مؤمن باشد و خداوند به غضب او غضب کند و به رضای او راضی گردد؟
صندل گفت: شما درست می گویید، به درستی که خداوند خوب می داند که رسالت خود را در چه خاندانی قرار دهد.

علامه مجلسی گوید: شیخ طوسی نیز این روایت را در امالی خود آورده و آن را از ابن غضائری، و او از شیخ صدوق به طریق یحیی بن زید روایت نموده است.

منبع: زندگانی حضرت زهرا(سلام اللّه علیها)، ص 201.