سرویس مذهبی افکار نیوز - پیامبر گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرماید:
خوشا به حال آنکس که ترس از خدایش او را از ترس مردم بازدارد.
خوشا به حال آنکس که درآمدش پاک است و نهادش شایسته و ظاهرش نیکو و سرشتش درست می باشد.

خوشا به حال آنکس که زیادی مالش را انفاق نماید و جلوی زیاده گویی خود را بگیرد.
خوشا به حال آنکس که برای خدا فروتنی نماید و از آنچه برایش حلال کرده نیز کناره گیرد بدون اینکه از سنت من روی گرداند، زرق و برق دنیا را کنار نهد، بی آنکه از سنّت من به انحراف گراید و پس از من از نیکان خانواده ام پیروی نماید و با اهل و علم و حکمت معاشرت کند و به مستمندان مهربانی نماید.

خوشا به حال آنکس که کسب و درآمدش از راه گناه نباشد و در راه گناه نیز خرج ننماید و آن را به مستمندان و نیازمندان برساند و نیز از اشخاص از خود راضی و فخر فروش و دنیا دوست و بدعت گزاران برخلاف سنّت من و کارگزاران مخالف روش من دوری گزیند.
خوشا به حال آنکس که با مردم خوش اخلاقی نماید و به آنان کمک رساند و شرّ خود را از آنان بگرداند.

منبع: تحف العقول، ص 51و 53.