به گزارش افکارنیوز،

ماه صفر دومین ماه سال هجری قمری است که انجام برخی اعمال در آن سفارش شده است.