به گزارش افکارنیوز،

 اسماعیلی شهردار دلیجان گفت: توزیع این کیسه ها به منظور کمک به شهروندان با هدف حفظ طبیعت، انجام شده است.

 

اسماعیلی اظهار کرد: برای توزیع این کیسه چهار مکان ورودی برگ بهشت جنب بیمارستان امام صادق (ع)، انتهای خیابان شهید رجایی جنب زیر گذر،  میدان دانشگاه پیام نور به سمت شهر نراق و ورودی پارک جنگلی 15 خرداد در نظر گرفته شده بود.

 

وی گفت: این اقدام برای پاکسازی طبیعت و جلوگیری از رهاسازی زباله‌های ناشی از حضور مردم و گردشگران در روز طبیعت انجام شده است.

 

شهردار دلیجان با اشاره به ضرورت نهادینه ساختن فرهنگ حفاظت از محیط زیست بین اقشار مختلف جامعه ادامه داد: استفاده از طبیعت زیبای شهر، امانت الهی است و باید آن را برای نسل های آینده حفظ کنیم. 

 

 

وی در ادامه زباله را مهمترین عامل تهدید کننده محیط زیست برشمرد و بیان کرد: 200 تا 600 سال زمان لازم است تا برخی زباله ها تجزیه شده و به چرخه طبیعت برگردند.