به گزارش افکارنیوز،

سیدمحمد حسینی با اشاره به مجموعه سنگ نوشته‌های تیمره در خمین اظهار داشت: آسیبهای وارد شده بیشتر به سبب ایجاد راه های دسترسی و فعالیتهای معدنی پراکنده بوده که منظر اولیه دره غرقاب از محدوه چم اسبه در مرز سیاسی گلپایگان شروع و تا روستاهای قیدو در شهرستان خمین امتداد می‌یابد را مخدوش کرده و مشخصا در محل بند قیدو در یک دره بیشترین آسیب را در فعالیت معدن گرانیت و سنگ ورقه به بوم‌های سنگی ونقوش کنده شده بروی آنها وارد آورده است.

وی افزود: تعداد این بوم های سنگی از تعداد 50 بوم تجاوز نمی‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی تصریح کرد: مجموعه سنگ نوشته ها و سنگ نگاره های دره غرقاب تحت عنوان«منظر فرهنگی تیمره» در فهرست آثارملی به ثبت رسیده وثبت منظر به معنای ثبت تمامی عناصر تاریخی، طبیعی و معنوی دره مذکور و تأکیدی برحفظ کلیت ساختار کالبدی و منظری دره مذکور است.

حسینی با تاکید بر اینکه ثبت این اثر که در نوع خود بی نظیر است گفت: باتوجه به وجود بیش از 100 هزار نقش و کتیبه شاخصه های ثبت جهانی را دارا است و در سال 1389 به استانداری و فرمانداری خمین به منظور انعکاس به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است.

وی بیان داشت: با این وجود اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست علی رغم آگاهی از وجود ارزش‌های دره مذکور، بدون استعلام از میراث فرهنگی استان، اقدام به صدور مجوز کرده که به دنبال آن سازمان صنایع و معادن استان به صدور پروانه بهره برداری اقدام کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی با اشاره به ارزشها و شاخص‌های موجود در سنگ نگاره ها خاطرنشان کرد: مراتب پس از بررسی‌های لازم با دستگاه های ذیربط در حال پیگیری است تا اقدامات حفاظتی مشترک از این آثار ارزشمند به عمل آید.

حسینی عنوان کرد: هرچند منظر و کالبد دره غرقاب و سنگ نگاره های تیمره ثبت شده است، اما برای تاکید بر حفاظت از این آثار ارزشمند، نقشه عرصه و حریم و ارائه ضوابط مربوطه به منظور جلوگیری از آسیبهای بعدی را در دستور کار فوری خود قرار داده است.