به گزارش افکارنیوز،

علی نظری صبح امروز در مراسم رونمایی از واکسن دو ظرفیتی تحت عنوان روز ملی سوئیچ همزمان  با چهارمین روز از هفته سلامت اظهار داشت: در روز ملی سوئیچ، واکسن خوراکی دو ظرفیتی که در برنامه ایمن سازی کشوری قرار داشت جایگزین سه ظرفیتی شد که این برنامه در تمام کشور اعمال می‌شود و از امروز واکسن سه ظرفیتی در هیچ یک از مراکز بهداشتی وخصوصی وجود نخواهد داشت و واکسن دو ظرفیتی جایگزین واکسن سه ظرفیتی می‌شود.

وی افزود: از چند ماه قبل برنامه اطلاع رسانی به منظور جمع آوری و برای همه کودکان در بدو تولد، دو ماهگی، 4 ماهگی، 6 ماهگی، 18 ماهگی و 6 سالگی به جای واکسن خوراکی سه ظرفیتی از واکسن دو ظرفیتی استفاده می‌شود.

معاون دانشکده علوم پزشکی ساوه تصریح کرد: واکسن انتخابی برای ریشه کنی فلح اطفال و برنامه گسترش ایمن سازی، تا امروز به صورت قطره خوراکی سه ظرفیتی پولیو بود، اما برنامه راهبردی گام نهایی ریشه کنی فلج اطفال در ژانویه 2013 از سوی هیئت اجرایی سازمان بهداشت به تصویب رسید که براساس این برنامه راهبردی، تمامی قطره‌های خوراکی فلج اطفال، طبق برنامه زمان بندی شده واکسن خوراکی سه ظرفیتی تبدیل به واکسن دوظرفیتی می‌شود.

نظری با اشاره به فعالیت وزارت بهداشت مبنی بر اجرای برنامه واکسن دوظرفیتی گفت: در واکسن سه ظرفیتی که برای مقابله با ویروس فلج اطفال استفاده میشد یکی از واکسن‌هایی که عوارض بیشتری داشت حذف و برنامه واکسن دوظرفیتی اجرا شد که از سال گذشته واکسن خوراکی حذف شده و بصورت تزریقی برای واکسیناسیون فلج شروع و وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: بعد از مدتی واکسن تزریقی نیز حذف می‌شود چراکه تا آن زمان فلج اطفال ریشه کن می‌شود  وهم اکنون نیز در 80کشور جهان فلج وجود ندارد و اگر در کشور ما این نوع ویروس وجود دارد به سبب همسایگی با کشورهای  افغانستان و عراق است.

معاون دانشکده علوم پزشکی ساوه بیان داشت: این نوع ویروس در این کشورها وجود دارد و برنامه ریشه کنی فلج نیز در کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق آغاز شده و تا چند سال آینده فلج اطقال بصورت کلی در جهان ریشه کن می‌شود.