به گزارش افکارنیوز،

قلعه پرتغالی های جزیره لارک بزرگتر از قلعه قشم و کوچکتر از قلعه هرمز می باشدکه با وجود بی مهری های متولیان میراث فرهنگی نسبت به قلعه های جزیره های هرمز و قشم بدون هیچ اقدامی برای بازسازی همچنان پابرجاست.

 
 
  • ب
  • ب
  • ب
  • ل
  • ث
  • ث