به گزارش افکارنیوز،

اینجا بندرعباس است، پایتخت اقتصادی ایران،جایی که تنها یک اسکله اش درآمدی به اندازه درآمد چند استان را دارد، اما در این میان اگر چشم هایمان را خوب باز کنیم صحنه هایی را شاهد خواهیم بود که قلبمان را جریحه دار و فکرمان را مشغول می کند و این حکایت تلخ کارتون خواب هایی می باشد که یک تکه کارتون تمام زندگیشان شده است.

 

 

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1