به گزارش افکارنیوز،

سلیمان منصوری رئیس شورای بخش احمدی شهرستان حاجی آباد در گفتگو با پیارم،گفت: حوالی ساعت 12 ظهر روز شنبه 8 خرداد سال جاری بود که آتش درباغات روستای توش شعله ورشد که بااطلاع اهالی وحضور نیروهای مردمی تلاش بر خاموش کردن آتش کردند که بی فایده بود وآتش هرلحظه پیشروی بیشتر داشت.

وی ادامه داد: پس از شعله ور شدن آتش درخواست اعزام ماشین آتشفشانی از شهرسرگز ودهیاری پوراحمدی شدند دراین هنگام دیگر آتش تمام باغات ونخیلات روستا دربرگرفته بود که به همت اهالی وآتشفشانی مهار شد .

سلیمانی افزود: در این آتش سوزی  بیش از 10 هکتار خسارت واردشد و بالغ بر 5 هزار درخت مرکبات ونخل درآتش سوخت .

وی از مسئولان درخواست کمک کردند وجبران خسارت کشاورزان عمده راه درآمد مروم منطقه است که درآتش سوخت و باید جبران شود وخسارات پرداخت شود.