به گزارش افکارنیوز،

نوبخت در نشست  شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان افزود : از ابتدای سال تاکنون به 18هزار و 823 واحد راکد یا نیمه فعال 12هزار و 900میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

نوبخت گفت: تولید نفت نیز به 2میلیون و 800هزار بشکه در روز افزایش یافته است.و خرید گندم از کشاورزان 4 و نیم میلیون تن در سال 92 به 11میلیون و 500هزار تن رسیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای سال آینده رشد 7و 7دهم درصد در نظر گرفته شده است.

نوبخت گفت : بر اساس آمار مجامع جهانی رشد اقتصادی ایران 6و 6دهم درصد است اما منتقدان داخلی حاضرند حتی این آمار را نیز مسخره کنند .

وی افزود : تمام سعی ما این است که از حاشیه سازی پرهیز و به مردم خدمت کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش قیمت دلار نیز گفت: قیمت دلار واقعی نیست و با برنامه ریزهای انجام شده قیمت دلار کاهش می یابد.

نوبخت گفت: قیمت دلار در بودجه سال آینده 3هزار و 300تومان تعیین شده است.

معاون رئیس جمهور افزود : دولت از دو طریق تخصیص اعتبار به طرح های نیمه تمام بخش خصوصی و اختصاص اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی سعی بر خروج این واحدها از رکود و افزایش رشد اقتصادی برنامه ریزی کرده است.

نوبخت گفت : اعتبارات عمرانی کشور در سال آینده 12 درصد و اعتبارات تملک دارایی برای هرمزگان 48درصد افزایش یافته است.