به گزارش افکارنیوز،

سرهنگ محمد اسماعیل مشایخ فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس گفت:وی پس از دستگیری به سرقت 27 دستگاه خودرو پراید و 40 فقره سرقت لوازم داخلی آن اعتراف کرد.

وی افزود:سارق با استفاده از شاه کلید، خودرو های پراید را سرقت می کرد و پس از سرقت پخش و باند و کلیه محتویات داخل داشبورد خودرو را درشهر رها می کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس گفت:پس از بازسازی صحنه های سرقت ،مالباختگان شناسایی و اموال مکشوفه به آنان برگردانده شد.