به گزارش افکارنیوز،

ناصر فتاحی، با اشاره به اینکه امسال هزار و 500 هکتار چغندرقند در سطح مزارع اسدآباد کشت شده است، اظهار کرد: این میزان کشت چغندرقند به کارخانه‌های همدان و اصفهان صادر می‌ش

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود امسال 81 هزار تن چغندر قند از سطح مزارع اسدآباد برداشت شود که نسبت به سال گذشته افزایش محصول را نخواهیم داشت.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اسدآباد گفت: پارسال هزار و 850 هکتار محصول چغندرقند کشت شده بود که طبق سیاست‌های دولت و دستور کاهش کشت‌های کم آب بر این میزان را امسال کاهش دادیم.

وی با اشاره به اینکه از میزان مطالبات چغندرکاران از کارخانه قند همدان مبالغی مانده است، گفت: با وجود این میزان مطالبه باز هم چغندرکاران راضی به کشت چغندرقند و صادر کردن آن به همدان هستند.

فتاحی با اشاره به اینکه خسارت‌های به محصول چغندرقند وارد شده است، گفت: این ب دلیل بارندگی، سرمای شدید و همچنین کشت زودهنگام چغدرقند بوده است.