به گزارش افکارنیوز،

فرماندار بهار با اشاره به کاندید شدن شهر لالجین به عنوان شهر جهانی سفال گفت: شهر لالجین به عنوان یکی از شهرهای سفال در جهان انتخاب شده که این انتخاب در سطح ملی و آسیا مورد تایید قرار گرفته و هم اکنون در مراحل پایانی است.

مرادی پناه اضافه کرد: هر ساله شهرهایی را به عنوان شهر جهانی انتخاب کرده و به مردم دنیا معرفی می کنند که امسال در ایران دو شهر مشهد و لالجین به عنوان  شهرهای سنگ های زینتی و شهر سفال کاندید انتخاب به عنوان شهر جهانی شده اند که هم اکنون در حال بستر سازی آن برای انتخاب به عنوان شهر جهانی هستیم.

وی افزود: در ماه های تیر و مرداد یک هیات 5 نفره وارد این شهر می شوند تا تایید نهایی انتخاب لالجین را انجام دهند و ما باید در این مدت زمینه لازم برای این انتخاب را فراهم کنیم.

مرادی پناه گفت: در این بین شهرهایی در کشورهای هند و ایتالیا نیز کاندید انتخاب شهر سفال شده اند و رقابت ما با این دو کشور است که باید تمام تلاش خود را برای برگزیده شدن این شهر انجام دهیم.

وی با اشاره به عواید این انتخاب در شهرستان گفت: اگر شهر لالجین به عنوان شهر جهانی انتخاب شود نه تنها این شهر و شهرستان بهار که کل استان همدان در جهان مطرح شده و باعث جذب توریست به استان شده و سرمایه  آن به شهرستان و استان وارد خواهد شد.