به گزارش افکارنیوز،

محمود امیری از طرح هادی به عنوان سند توسعه روستاها یاد کرد و گفت: توسعه ده ساله آینده این سکونتگاه‌ها بر این اساس رقم زده می‌شود که در صد درصد روستاهای استان اعم از بالای 20 خانوار و زیر 20 خانوار به عنوان استان پیشتاز تهیه شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که این رقم در کشور 91 درصد  در روستاهای بالای 20 خانوار  و 88 درصد در کل روستاهای کشور است.

معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن استان همدان در خصوص بهسازی بافت با ارزش روستائی نیز گفت: بافت کالبدی برخی از روستاهای کشور به دلیل ویژگی‌های خاص معماری، تاریخی و فرهنگی به عنوان میراثی ارزشمند و به جا مانده از نیاکان ما به شــمار می‌رود که حفظ و نگهداری آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه ما برای تثبیت کانون‌های جمعیتی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها عملیات بهسازی 484 روستای بالای 20 خانوار را در اولویت قرار دادیم، تصریح کرد: ازاین تعداد عملیات 298 روستا به اتمام رسیده و در 173 روستا عملیات اجرائی بصورت نیمه کاره در مرحله انجام است.

امیری خاطر نشان کرد: همچنین از 484 روستای 13 روستا تا کنون تبدیل به شهر شده است.

وی با بیان اینکه در 38 هزار و 131 روستا بالای 20 خانوار کشور تاکنون در 140هزار و  70 روستا عملیات بهسازی شروع که شامل 9/36 درصد بوده و این در حالی است که متوسط عملکرد استان 1/50 درصد می باشد.