به گزارش افکارنیوز،

به نقل از رودآور، «محمود فیضی» با بیان اینکه به منظور رسیدگی به مشکل مسکن مددجویان تحت حمایت این نهاد مبلغ 76 میلیارد و 760 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است، گفت: تاکنون به ساخت، خرید و تعمیر 473 واحد مسکن شهری و روستایی مددجویان استان همدان کمک شده است.

وی اظهار کرد: یکی از برنامه های اساسی کمیته امداد تأمین مسکن برای نیازمندان و مددجویان تحت حمایت این نهاد است که در این راستا برای ساخت و خرید مسکن، تعمیر و تجهیز به مددجویان کمک رسانی می شود.

مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان افزود: در این راستا با هدف رسیدگی و حل مشکل مسکن مددجویان تحت حمایت این نهاد مبلغ 76 میلیارد و 760 میلیون ریال در بودجه سال 95 به این استان اختصاص یافته است.

فیضی عنوان کرد: از این میزان مبلغ پیش بینی شده در بودجه امسال 27 میلیارد ریال برای کمک به خرید و ساخت مسکن مددجویان شهری، 23 میلیارد ریال برای کمک به تکمیل مسکن مددجویان روستائی و 20.8 میلیارد ریال برای تعمیر مسکن مددجویان پیش ‎بینی شده است.

وی گفت: همچنین به منظور تکمیل و بهره برداری از ساختمان های نیمه تمام مددجویان شهری و روستائی نیز مبلغ 5.6 میلیارد ریال و برای ساخت مسکن برای مددجویان متقاضی بازگشت از شهر به روستا 360 میلیون ریال تخصیص یافته است.

مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تصریح کرد: با توجه به سرد سیر بودن استان همدان و لزوم انجام خدمات عمرانی در نیمه نخست سال، تاکنون حدود 60 درصد از اعتبارات دولتی محقق شده است.

فیضی عنوان کرد: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون برای تکمیل 110 واحد مسکن مددجویان روستائی، ساخت و خرید 77 واحد مسکن مددجویان شهری و تعمیر و مرمت 286 واحد مسکونی مددجویی کمک شده است.

وی افزود: 50 درصد اعتبارات صرف شده برای عملیات عمرانی مسکن مددجویان از محل کمک های خیران و نیکوکاران و مابقی نیز از کمک های دولتی تأمین شده است.