به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا بیاناتی اظهار داشت: یک خانواده پس از مشاهده یک حلقه مار در انباری منزل مسکونی با آتش نشانی تماس گرفتند و نیروهای آتش نشانی برای مهار مار به محل حادثه عزیمت کردنند.

 وی خاطرنشان کرد: نیروهای آتش نشانی با استفاده از تجهیزات و لوازم موجود مار یک متری را زنده گیری کرده و در مکانی به دور از رفت و آمد مردم رها شد.

 

 

مار یک متری در منزل شهروند همدانی

 مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر همدان یادآور شد: با ورود به فصل تابستان و گرم شدن هوا ورود مار به محیط زندگی انسان افزایش می یابد.

 بیاناتی افزود: منطقه فقیره شهر همدان یکی از نقاطی است که بیشترین میزان درخواست برای مهار مار را داشته، بگونه ای که بخش زیادی از عملیات های ایستگاه 2 آتش نشانی را به خود اختصاص داده است.

 وی توصیه کرد: شهروندان پس از مواجهه با مار بدون نزدیک شدن به آن و تحریک و اذیت این گونه جانوری، موضوع را به آتش نشانی اطلاع دهند.