به گزارش افکارنیوز،

جلیلی معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت:دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان که در چند روز  اخیر خبر گم شدن وی تیتر اکثر رسانه ها شده بود، متاسفانه در میان اجساد مجهول الهویه سردخانه ملایر پیدا شد.

 

وی افزود: این دانشجو که اول مهرماه برای دیدار با خانواده از خوابگاه دانشگاه خارج شده بود به دلیل تصادف رانندگی جان خود را از دست داد.

 

جلیلی گفت: با توجه به این که این دانشجو هیچ مدارک شناسایی با خود همراه نداشته و حتی موبایل خود را در خوابگاه جا گذاشته بود، هیچ خبری از وی نبود اما پس از پیگیرهای فراوان دانشگاه و تماس با پلیس و آگاهی، مشخص شد که متاسفانه وی در این مسیر دچار سانحه تصادف شده و جسد وی در پزشکی قانونی ملایر به صورت مجهول الهویه مانده است.