به گزارش افکارنیوز،

اکبر رنجبرزاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان، در خصوص وضعیت کشاورزی و بدهی دولت به کشاورزان اظهار کرد: شرایط به گونه‎ای است که کشاورزی ما به نابودی کشیده می‌شود و مدیران ناتوان و ضعیف در استان‌ها موقعیت کشاورزان را احساس نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه محصولات تولیدی کشاورزان را به سهولت و آسانی از دست آنها می‌گیرند، گفت: هیچ گونه طراحی خوبی در عرضه محصولات کشاورزی به بازار نشده و در الگوی کاشت هنوز مشکل داریم.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در صادرات محصولات کشاورزی به جد مشکل داریم، یادآور شد: ماحصل دسترنج یک کشاورز ما غم و رنجی است که در خانه بنشیند که این زیبنده وزارت کشاورزی نیست.

وی در خصوص بدهی دولت به کشاورزان در ازای خرید گندم تصریح کرد: بدهی دولت به کشاورزان در خرید گندم پرداخت نشده و وضعیت دامداران در گوشت و شیر نیز همینطور است.

رنجبرزاده در پایان با بیان اینکه کشاورزان ما مظلوم هستند، افزود: هنوز وزیر مقتدری که بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه کشاورزان و دامداران کشور باشد در مسند وزارت‌ کشاورزی ننشسته است.