به گزارش افکارنیوز،

غلامرضا رفیعی کارشناس حقوقی فوتبال درباره پرونده شکایت النصر عربستان از باشگاه پرسپولیس به نکات امیدوارکننده ای اشاره کرد.

 رفیعی درباره آخرین وضعیت پرونده گفت: «با توجه به رای های فیفا و در بندهای سوم و چهارم در بازه تاریخی 12 آگوست تا 12 سپتامبر، تفسیرهای مختلفی شده است. البته پنجره پرسپولیس از 12 آگوست تا 12 سپتامبر، باز بوده اما در 12 سپتامبر بسته شده است. پرسپولیس در این فاصله بازیکن گرفته است و بر اساس ترجمه دقیق همان بندها، هیچ مشکلی ندارد.»

رفیعی ادامه داد: در بند 3 نامه 12 آگوست گفته شده اگر پرسپولیس ظرف یک ماه پول برانکو را ندهد، پنجره اش بسته می شود. در بند چهار گفته شده پرسپولیس تا زمانی که پول برانکو را در وقت معمول در بند 3 که می شود 12 سپتامبر ندهد، نمی تواند بازیکن جدید ثبت کند اما پرسپولیس تا قبل از 12 سپتامبر بازیکنانش را گرفته است و می توانست از آنها استفاده کند. این تفسیر بندها البته نظر بسیاری از کارشناسان دیگر است.»

کارشناس حقوقی فوتبال در پایان گفت:« النصری ها جنجال رسانه ای راه انداخته اند و به جایی نمی رسند. ای اف سی هم اعتبارش را زیرسوال نمی برد. کرونا هم باعث جابجا شدن پنجره نقل و انتقالات شده و فیفا هم این را درک می کند. این یک مورد استثنایی است که نامه بسته شدن پنجره در وسط پنجره آمده است اما بر اساس ترجمه دقیق بند 4، پرسپولیس مشکلی برای گرفتن بازیکن جدید در پنجره امسال را نداشته است و باز هم تاکید می کنم النصر شانسی برای پیروزی ندارد.»