به گزارش افکارنیوز،

کارلو آنچلوتی پس از انتخاب مهاجم خود، بهترین مربی ماه جزیره شد.

اتحادیه فوتبال انگلیس، سرمربی باشگاه اورتون را پس از 4 برد به بهترین مربی ماه انتخاب کرد. البته اورتون در ماه سپتامبر به 3 بازی و 3 برد دست یافته بود و این عملکرد در ماه اکتبر نیز ادامه پیدا کرد. 

پیش از کارلو آنچلوتی نیز، دومنیک کالورت لوین، مهاجم اورتون نیز به بهترین بازیکن جزیره انتخاب شد.