به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نوزدهم مهر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

از ماجرای بدهی پرسپولیس به برانکو تا هنرنمایی مربیان ایرانی و عاقبت شکایت سعودی‌ها از سرخ‌ها

از ماجرای بدهی پرسپولیس به برانکو و شکایت النصر تا هنرنمایی مربیان ایرانی

روزنامه های ورزشی

روزنامه های ورزشی

روزنامه های ورزشی

از ماجرای بدهی پرسپولیس به برانکو تا هنرنمایی مربیان ایرانی و عاقبت شکایت سعودی‌ها از سرخ‌ها

از ماجرای بدهی پرسپولیس به برانکو تا هنرنمایی مربیان ایرانی و عاقبت شکایت سعودی‌ها از سرخ‌ها

از ماجرای بدهی پرسپولیس به برانکو تا هنرنمایی مربیان ایرانی و عاقبت شکایت سعودی‌ها از سرخ‌ها

از ماجرای بدهی پرسپولیس به برانکو تا هنرنمایی مربیان ایرانی و عاقبت شکایت سعودی‌ها از سرخ‌ها

از ماجرای بدهی پرسپولیس به برانکو تا هنرنمایی مربیان ایرانی و عاقبت شکایت سعودی‌ها از سرخ‌ها

از ماجرای بدهی پرسپولیس به برانکو تا هنرنمایی مربیان ایرانی و عاقبت شکایت سعودی‌ها از سرخ‌ها