در روز‌های اخیر صفحه‌ای منتسب به احمد مددی در اینستاگرام شروع به فعالیت کرده است که به این وسیله انتساب این صفحه به سرپرست باشگاه استقلال تکذیب می‌شود.

احمد مددی سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال هیچ صفحه‌ای در اینستاگرام ندارد.