بشار رسن به دعوت مهدی عبدی مازنی صحبت می کند.

 

حجم ویدیو: 3.67M | مدت زمان ویدیو: 00:00:13