به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیستم مهرماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۲۰ مهر