به گزارش افکارنیوز،

"انس ال‌اوتیبه" رئیس اماراتی کنفدراسیون بوکس آسیا برای انتخابات ریاست فدراسیون جهانی بوکس کاندید شد. برهمین اساس برنامه‌های خود را برای تمامی فدراسیون‌های ملی تمامی کشورهای عضو فدراسیون جهانی ارسال کرده است. 

انتخابات و کنگره فدراسیون جهانی بوکس به صورت مجازی روزهای ۱۲ و ۱۳ دسامبر (۲۲ و ۲۳ آذر) برگزار می‌شود.