به گزارش افکارنیوز،

جلسه هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان در محل ستاد این باشگاه تشکیل شد.

در این جلسه که باحضور اکثریت اعضا هیات مدیره برگزار شد تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 

۱- مجتبی صالحی به عنوان قائم مقام مدیر عامل باشگاه منصوب گردیدند، لازم به ذکر است که ایشان پیش از قبول مسئولیت فوق از سال 1394 تاکنون مدیر عامل موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان،  از سال 1390 تا 1392 به عنوان دبیر هیت مدیره ومعاونت مالی و پشتیبانی باشگاه ذوب آهن  و در سال 1390 سرپرستی باشگاه ذوب آهن  را در کارنامه کاری خود دارند.

۲- محمد مهدی رمضانی به عنوان مدیر روابط عمومی منصوب گردید؛ شایان ذکر است ایشان پیش از این مسئولیت نیز در ادوار پیشین باشگاه  مدیریت روابط عمومی و مدیریت کانون هواداران باشگاه را بر عهده داشتند.

۳- محمدرضا کربکندی به عنوان مشاور فنی مدیر عامل منصوب گردیدند؛ این پیشکسوت ورزش استان اصفهان و کشورمان در سالهای گذشته علاوه بر سرمربیگیری تیم ذوب آهن مسئولیتهای مختلفی در تربیت بدنی استان و باشگاه ذوب آهن داشته اند.

4- محمدرضا کربکندی با حفظ سمت در هیات مدیره بعنوان سخنگوی باشگاه منصوب گردیدند.

۴- جهت ارتقا و پشتیبانی هرچه بهتر تیم‌های باشگاه در رده‌های مختلف کمیته فنی باشگاه تشکیل گردید و اعضای آن به ترتیب جواد محمدی بعنوان رئیس کمیته، مجتبی صالحی بعنوان عضو کمیته، محمدرضا کربکندی بعنوان عضو کمیته ،بهروز یبلویی بعنوان عضو کمیته و همچنین محسن کرباسچی بعنوان عضو ودبیر کمیته مذکور انتخاب گردیدند.