جمعیتی ۲۰۰ نفره خودشان را به روش‌های مختلف از میدان بهارستان و مجلس شورای اسلامی پس از اینکه به آنها اطلاع داده شده بود، نماینده‌ای به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خانه ملت حضور ندارد، به کوچه منتهی به ساختمان پرسپولیس رسانده بودند و می‌خواستند نگرانی‌هایشان بابت عدم پرداخت طلب برانکو و جدایی بازیکنان را به گوش مدیران باشگاه و به خصوص رسول‌پناه برسانند.

پس از این بود که رسول‌پناه برای توضیح از دفترش پایین آمد و روی یک صندلی در شرایطی هواداران او را دوره کرده بودند، توضیحاتی در مورد شرایط بشار رسن و شجاع خلیل‌زاده ارائه کرد و تاکید داشت، به این دو بازیکن گفته که قرارداد دارند و به هیچ وجه به آنها اجازه خروج داده نمی‌شود. او در میان حرف‌هایش از هواداران خواست تا چند نفر را برای نشان دادن مستندات مالی باشگاه به دفتر او بفرستند.

اما چه کسی یا کسانی رسول پناه را به میان جمعیت برده و سپس تعدادی ازهواداران را به دفترسرپرست باشگاه بردند تا استارت ضبط صدا و انتشارفایل صوتی زده شود؟

آن روز سپهر حیدری که خودش را به جمع تجمع کنندگان رسانده بود به میان جمعیت رفت و پس ازصحبتی کوتاه با هواداران خشمگین پرسپولیس وارد دفتر باشگاه شد.

شنیدیم سپهرحیدری و رضا یلوه (معاون اقتصادی باشگاه) از رسول پناه خواستند به میان هواداران عصبانی برود و سپس چند طرفدار گزینش شده هم به عنوان نماینده هواداران به همراه این سه نفربه دفترسرپرست باشگاه رفتند.

گویا رضا یلوه ازهمه حضار می خواهد گوشی خود را خاموش کنند تا حرف هایی به صورت خصوصی زده شود!

با این وجود صحبت های مثلا خصوصی مهدی رسول پناه ضبط می شود و ...!

درواقع استارت صحبت های جنجالی رسول پناه علیه یحیی گل محمدی ، برخی دلالان و شجاع خلیل زاده ازهمان جا زده می شود.

درهمین راستا اخباری از گوشه و کنارشنیده می شود مبنی براینکه پس ازمهدی رسول پناه، معاون اقتصادی باشگاه هم به احتمال فراوان رفتنی است و باید عطای کاردرپرسپولیس را به لقای آن ببخشد.