طی حکمی از سوی آرش میراسماعیلی ، رئیس فدراسیون جودو ، حسن صفوی به عنوان مدیر رسانه‌ای تیم‌های ملی جودو منصوب شد. 

پیش از این‌، ایمان میری این سمت را برعهده داشت.