روز گذشته اخبار و شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر اختلاف و درگیری بین محمود فکری ، سرمربی و وریا غفوری  شد. شایعاتی که با واکنش غفوری کاپیتان استقلال همراه شد. غفوری با انتشار عکسی از محمود فکری در استوری اینستاگرامش به تمام این شایعات پایان داد.