محمد پراش ملی‌پوش پیشین دوچرخه‌سواری کشورمان که از این رشته خداحافظی کرده بود، از دنیا رفت.

سکته، دلیل این اتفاق تلخ بوده است.

محمد پراش که برادر محمود سرمربی تیم ملی است، هنگام درگذشت 32 ساله بود.

درگذشت پراش را به خانواده وی و جامعه دوچرخه‌سواری تسلیت می‌گوید.