کریس رونالدو از ظاهر جدید خود رونمایی کرد.

 

کریس رونالدو