تاکو هیراکا دارنده مدال برنز اسنوبورد المپیک 2014 سوچی به اتهام استفاده از مشروبات الکلی در زمان رانندگی به مدت 30 ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

این جوان ۲۵ ساله ژاپنی در سال ۲۰۱۹ در زمان رانندگی به دلیل استفاده از الکل باعث جراحت ۶ نفر شد. وی بعد از این سانحه از صحنه گریخت. دادگاه ژاپن این ورزشکار را به ۳۰ ماه حبس محکوم کرد.

تتسویا اوکودا قاضی دادگاه در این باره خطاب به ورزشکار خاطی گفت: مدال المپیک را به دست می‌آورید و در مردم امید ایجاد می‌کنید اما این حادثه ناامیدکننده است.

وی افزود: چیزهای زیادی وجود دارد که فقط شما می توانید انجام دهید؛ مانند اینکه از تجربیات ورزشی خود به دیگران بگویید. ما دوست داریم شما همچنان یک نماد و یک قهرمان باشید.