سرخیو راموس کاپیتان تیم ملی اسپانیا با حضور در دیدار دوستانه مقابل هلند به رکورد ۱۷۶ بازی ملی رسید.

راموس ۳۴ ساله که به رکورد جانلوئیجی بوفون و حسام حسن رسیده، این شانس را دارد که به رکورد ۱۸۴ بازی ملی که بیشترین در دنیای فوتبال است و به احمد حسن مصری تعلق دارد، برسد.