با اعلام احمد مددی سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ، محمدرضا نصرتی به عنوان مشاور اجرائی باشگاه استقلال منصوب شد.