ستاد عالى مقابله با کرونا در وزارت بهداشت مصر با اعلام این خبر تاکید کرد حال عمومى محمد صلاح مطلوب است و هیچ عارضه‌اى هنوز مشاهده نشده اما آزمایش‌ها و کنترل دماى بدن همچنان با حضور تیم پزشکى انجام مى‌شود. محمد صلاح در یکى از هتل‌هاى قاهره قرنطینه شده و از داروهاى تجویز شده پزشکان و همچنین برنامه غذایى پزشک تیم ملى مصر استفاده مى‌کند.

ستاد عالى مقابله با کرونا در وزارت بهداشت مصر همچنین اعلام کرد شدت بیمارى در صلاح خفیف به نظر مى‌رسد و به زودى این بازیکن بهبود پیدا خواهد کرد.

در روزهاى گذشته وزیر ورزش و وزیر بهداشت مصر هم در تماس‌ با صلاح وضعیت سلامتى ستاره لیورپول را پیگیرى کردند.